Informacji o przetwarzaniu danych

 

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Ambienteu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-027, ul. Zefirowa 30/2, wpisanym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469008,(zwanym dalej: „Administratorem”)

Administrator Danych Osobowych i właściciel serwisu q-mapa.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, wprowadziliśmy Informację o Przetwarzaniu Danych Osobowych, która określa jak dbamy o Państwa dane osobowe.
Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową: rodo@ambienteu.pl

2. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania.

Twoje dane osobowe podane w złożonym zamówieniu i w trakcie jego realizacji są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

a. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz, a także kontaktowania się przez Administratora w sprawach z tym związanych. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania,

 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne,

 • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

4. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pliki cookies

W celu udoskonalenia funkcjonalności Serwisów, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której użytkownik przegląda strony internetowe.
Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.
W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies,

7. Analityka internetowa

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez gromadzenie plików cookies;

 • poprzez korzystanie z Google Analytics.

Administrator oświadcza, że korzysta z Google Analytics, udostępnionego przez Google Inc.

8. Przetwarzania danych poza terytorium UE

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej,

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Zabezpieczenie danych

Administrator stosuje niezbędne środki, aby Twoje dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie. • Fisz Emade Tworzywo - 28.03. Klub Zaklęte Rewiry. Po sukcesach ostatnich projektów, FISZ EMADE TWORZYWO powraca z nowym albumem „Radar”.
 • LECH JANERKA - 30.03. Klub Stary Klasztor. wROCKfest.pl zaprasza na długo oczekiwany klubowy koncert wrocławskiej legendy polskiego rocka.
 • Copyright 2019 QMapa, Wszystkie prawa zastrzeżone.
 • Projekt i wykonanie: Projektowanie aplikacji internetowych